ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Koch Tibor

Ke stažení

Koch Tibor 

Autor
Koch Tibor
Název
Absinthepoint - podnikatelský plán
Rok obhajoby
2010

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem distribuce alkoholického nápoje absint do barů. Podnikatelský plán je zpracován pro vlastní řízení podniku. Důraz je kladen na oblasti právní formy podnikání, potřebného kapitálu, definice produktu, analýzy trhu a finančního plánu. Cílem práce je odhalit slabá místa původní myšlenky, vhodným způsobem eliminovat rizika a efektivně naplánovat rozjezd a růst podnikání.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP