ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Macháček Jan

Ke stažení

Macháček Jan 

Machacek.PNG
Autor
Macháček Jan
Název
Informační systém pro organizaci a prezentaci práce zájmové komunity
Rok obhajoby
2010

Anotace

Práce se zabývá návrhem a implementací jednoduchého informačního systému pro podporu činnosti zájmové komunity. Je rozdělena do čtyř částí, které se postupně zaměřují na analýzu, návrh a implementaci systému. Závěrečná část je věnována použitým technologiím. Cílem práce je ověřit si vědomosti získané během studií Unicorn College na konkrétním projektu. Klíčová slova: Informační systém, návrh informačních systémů, analýza informačních systémů, model-view-controller, objektově-relační mapování, C#, nHibernate, ASP.NET MVC, Oracle.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP