ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Michelfeit Radek

Ke stažení

Michelfeit Radek 

Autor
Michelfeit Radek
Název
Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků
Rok obhajoby
2010

Anotace

Práce představuje business angels jako alternativu financování malých a středních podniků
Většina podnikatelů dává při rozhodování o způsobu financování svých projektů raději přednost standardním a osvědčeným metodám. Ty jim však nepřináší prakticky žádnou přidanou hodnotu. Nejen v době současného ekonomického útlumu jsou pro trh důležité i jiné formy financování, než je například bankovní úvěr. Business angels, soukromí investoři vstupující do firmy nejen s kapitálem, ale i se zkušenostmi, kontakty a know-how, vyplňují mezeru na finančním trhu a vytváří zajímavou flexibilní alternativu pro financování malých a středních podniků. Díky svým výhodám je kapitál od business angels často označován jako „chytré peníze“.
Mezi českými podnikateli není tato forma financování v současné době příliš rozšířená, především kvůli nedostatečným informacím. Tato práce se proto snaží business angels představit jako možnost financování menších a středních podniků s růstovým potenciálem, pro které mohou business angels být vhodným zdrojem i partnerem. Úvodní část práce je zaměřena na poznání business angels, jejich původ, vývoj, typy a motivaci. Další část představuje business angels jako možnost financování a vymezuje důležitost těchto investorů v makroekonomickém i mikroekonomickém prostředí. V této části jsou i porovnány výhody a nevýhody business angels ve srovnání s využitím bankovních úvěrů a fondů rizikového kapitálu. Další část podrobně popisuje spolupráci podnikatele s business angel investorem od počátečního rozhodnutí, přes přípravu, vyhledání vhodného investora, vstup investora a spolupráci až po exit investora z podniku.