ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Mikšík Jakub

Ke stažení

Mikšík Jakub 

Autor
Mikšík Jakub
Název
Opce a jejich využití
Rok obhajoby
2010

Anotace

Má bakalářská práce má za úkol vysvětlit problematiku opcí a jejich využití lidem, kteří se s problematikou opcí dosud nesetkali. Seznámíme se s historií opcí a poté se dostaneme k samotným základům opcí. Ozřejmíme si veškeré náležitosti opce, způsoby obchodování opcí, jednotlivé věci k opcím se vztahující a nakonec se podíváme na opční strategie.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP