ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Novák Jiří

Ke stažení

Novák Jiří 

Autor
Novák Jiří
Název
Datové schránky a jejich vliv na oběh účetních dokladů
Rok obhajoby
2010

Anotace

V této bakalářské práci jsem se především zaměřil na elektronickou fakturaci, která je hlavní součástí oběhu účetních dokladů v podnicích. Popisuji zde jaké náležitosti by měla takováto faktura obsahovat, tak aby byla v souladu se zákonem. Prakticky také popisuji celý proces předávání tohoto účetního dokladu, od vystavení po archivaci, tak aby tyto elektronické dokumenty byly finančním úřadem přijaty. Cílem bylo seznámit a informovat o možnostech zavedení výhradně elektronického oběhu účetních dokladů v podnicích, jako jsou například fakturace. Došel jsem v této problematice k závěru že mnoho lidí se této formy komunikace obává, z důvodu špatné informovanosti. To znamená že raději budou dále používat již osvědčenou papírovou formu, než si přidávat práci se zaváděním nového systému fakturace. U velkých firem se již tohle zavádí, protože zjistili že velmi razantně sníží své náklady, problém je spíše u menších firem které se nechtějí přizpůsobovat a tím také brzdí další vývoj v této oblasti.
Dále jsem se zaměřil na nový způsob komunikace mezi podniky a to pomocí Datových schránek které byly spuštěny 1.7.2009. Cílem bylo zjistit jaký vliv bude mít tato komunikace na oběh účetních dokladů a zda se vůbec vyplatí komunikovat přes tento komunikační kanál. Došel jsem zde k závěru že oproti jiným způsobům komunikace jako je např. e-mail jsou Datové schránky mnohem bezpečnější, ví se kdo opravdu dokument zaslal a také hlavně za tento přenos ručí Česká pošta tak jako by jste zasílali doporučený dopis. Ale bohužel velký problém je že každá zaslaná Poštovní datová zpráva je zpoplatněna a to nemalou částkou, což odrazuje většinu podniků. Dalším problémem je, že ze strany České pošty zde není žádný marketing jejich nabízené služby, tím pádem někteří ani netuší že taková možnost komunikace existuje a tím pádem ji ani nevyužijí.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP