ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Popelák Martin

Ke stažení

Popelák Martin 

Autor
Popelák Martin
Název
Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou
Rok obhajoby
2010

Anotace

Cílem práce je analyzovat současný trh internetových sociálních sítí. Zaměřím se především na jejich silné stránky v oblasti získávání nových uživatelů a rozšiřování sítě pro již zaregistrované uživatele. Tyto aspekty jsou velice důležité pro životnost samotné sítě, protože uživatelé jakožto výhradní tvůrci nabízeného obsahu jsou základními stavebními kameny celé aplikace. Dále pak zkoumám možnosti sdílení jednotlivých sociálních objektů na různých sítích a prozkoumám možnosti soukromí a bezpečí.V této práci se také zaměřím na druhy komunikace používané na sociálních sítích. Tyto informace následně použiji při vývoji sociální sítě Netina a změřím o kolik se zvýší počet registrovaných uživatelů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP