ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Rozvaril Jiri

Ke stažení

Rozvařil Jiří 

Autor
Rozvařil Jiří
Název
Od myšlenky „Nebuďme lhostejní k našemu okolí“ k webovému informačnímu systému
Rok obhajoby
2010

Anotace

Ve své bakalářské práci mapuji, co je nutné udělat pro transformaci myšlenky či pouhé představy na použitelnou aplikaci, a zda je to vůbec možné. Pro tento účel jsem zvolil svou vlastní myšlenku na to, že by bylo pěkné, kdyby lidé své stížnosti a náměty ve věcech veřejných neprobírali jen u piva a kdyby tyto (často cenné) podněty nezapadly. Zaznamenal jsem jednotlivé kroky, postupy a použité metody, které mě posunuly od prázdného listu papíru k zadání informačního systému. Tím jsem současně zjistil, že problematika pomocí aplikace je opravdu řešitelná. Pro vytvoření zadání jsem musel formálně zachytit myšlenku, definovat vizi a cíle, provést několik analýz a použít příslušné metody k tomu, abych pochopil problém a mohl vytvořit potřebné výstupy - business analýzu, seznam funkčních a nefunkčních požadavků, popis legislativy týkající se problému, doménový model a zejména návrh funkcionalit aplikace. Částečně jsem se věnoval také architektuře aplikace. V průběhu práce jsem dokonce zjistil, že jsem navrhl takovou aplikaci, kde obsah tvoří sami uživatelé, navíc s prvky sociální sítě. Mohla by tedy dobře posloužit právě k takové spolupráci a koordinaci úsilí občanů, že by jejich městské a obecní úřady mohly dělat právě to, co občané požadují. V závěru bakalářské práce popisuji své zjištění, jak důležitou roli hraje formalizace a metodika ve vývoji software, hodnotím použité postupy a výsledky. V nespolední řadě hodnotím, jak se mi podařilo splnit vytyčené cíle.
 
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP