ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Sázel Vojtěch

Ke stažení

Sázel Vojtěch 

Autor
Sázel Vojtěch
Název
Vývoj aplikaci na platformě Android
Rok obhajoby
2010

Anotace

Cílem práce je popsat mobilní platformu Android, její architekturu a API (Aplikační programové rozhraní) a posoudit výhody a nevýhody virtuálního stroje Dalvik pro jeho využití na mobilních zařízeních. Součástí práce je vzorová aplikace včetně zdrojových kódů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP