ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Urbanová Kateřina

Ke stažení

Urbanová Kateřina 

Autor
Urbanová Kateřina
Název
Redesign procesu testů a test management
Rok obhajoby
2010

Anotace

Budu psát o fiktivní společnosti na základě mých zkušeností ze současného a minulého zaměstnání. Tato společnost má problémy s kvalitou produktu, které jsou způsobeny zejména nedostatečně rozvinutým procesem testování a test managementu. SW produkt této společnosti je docházkový systém, který dodává vstupy pro výpočet mezd. Cílem práce bude navrhnout řešení na zefektivnění testovacích procesů, eliminovat rizika spojená s nedostatečným testováním a tím zvýšit kvalitu výsledného produktu.