ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Bálint Vladimír

Ke stažení

Bálint Vladimír 

Autor
Bálint Vladimír
Název
Cloud computing, jeho využitie a dopad na korporačné prostredie
Rok obhajoby
2011

Anotace

V mojej práci sa snažím o popísanie benefitov a prekážkok nástupu nového trendu, jeho využitia a dopadu na  korporátnu sféru. Taktiež hovorim o sučasných očakávaniach, podložených prieskumami a analýzami. Vymenúvam súčasných poskytovateľov a ich produkty na trhu a snažím sa zachytiť premietnutie tejto technologie do podnikovej strategie.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP