ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Barcík Jan

Ke stažení

Barcík Jan 

Autor
Barcík Jan
Název
Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu
Rok obhajoby
2011

Anotace

Cílem práce je popsat, analyzovat, navrhnout a implementovat obecnou platformu pro podporu m-commerce pro mobilní zařízení, využívající platformu Android. Platforma je tvořena dvojicí modulů: mobilní aplikací a webovým backendem, sloužícím jako zdroj dat mobilní aplikace a jako administrační rozhraní pro obchodníky používající tuto platformu. Platforma bude nabízena jako služba poskytující unikátní marketingový kanál dodavatelům v prostředí stále oblíbenějších „chytrých telefonů.“ Práce se v první části zabývá problematikou e-commerce a m-commerce, jejích přínosy pro obchodníky i koncové zákazníky. Protože bude platforma částečně využívat technologii Cloud Computingu, je tomuto tématu věnována celá kapitola práce. Následuje popis a filozofie platformy včetně popisu její přidané hodnoty pro dodavatele. Poté následují kapitoly zabývající se popisem návrhu a architektury obou modulů platformy, tzn. mobilní aplikace a webového backendu. Na analýzu, návrh a architekturu navazují kapitoly s popisem implementace obou modulů. Na závěr jsou nastíněny další možnosti rozvoje a směřování vzniklé platformy. Výsledkem práce je analýza a návrh platformy s implementací její první etapy, která obsahuje mobilní aplikaci a webový backend v definovaném funkčním rozsahu. K práci nebudou přiloženy zdrojové kódy platformy, protože se jedná o obchodní tajemství společnosti eMan s.r.o. Zdrojové kódy budou k dispozici k nahlédnutí při obhajobě této závěrečné bakalářské práce.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP