ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Bocek Filip

Ke stažení

Bocek Filip 

Autor
Bocek Filip
Název
Analýza a návrh systému pro SelfTesty
Rok obhajoby
2011

Anotace

Předmětem této bakalářské práce je analýza a návrh rozšíření Informačního systému (SelfTest systém), který umožňuje vytvářet a řešit testy nanečisto tzv. SelfTesty. Ty slouží studentům jako zpětná vazba při ověřování jejich studijních znalostí. Součástí práce je také implementace prototypové mobilní SelfTest aplikace, která bude se systémem komunikovat. Cílem je vhodně analyzovat požadavky, které jsou na SelfTest systém kladeny, navrhnout způsob, jakým lze stávající SelfTest systém rozšířit, a vyvinout mobilní aplikaci, která s ním bude komunikovat a kolaborovat.Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí - teoretickou a dvě praktické. V teoretické části je popsán e-learning jako podoba moderního způsobu vzdělávání, je definováno jeho členění a jsou zachyceny způsoby, jakými lze jeho formy realizovat v praxi, spolu se stanoviskem, které v tomto ohledu zaujímá Unicorn Universe, e-learningový systém Unicorn College.První praktická část se zabývá analýzou a návrhem SelfTest systému. Kapitola zachycuje klíčové požadavky, které musí systém pokrývat, a navrhuje způsob jejich implementace. Je zde navržena architektura, jsou definovány případy užití, komunikační rozhraní pro mobilní aplikace a další funkční body.Druhá praktická část je zaměřena na implementaci mobilní SelfTest aplikace a popisuje způsob, jakým byla řešena implementace nejdůležitějších procesů, včetně ukázek grafického rozhraní.
 
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP