ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Fedarko Tomáš

Ke stažení

Fedarko Tomáš 

Autor
Fedarko Tomáš
Název
Finanční analýza společnosti British Petroleum
Rok obhajoby
2011

Anotace

V této bakalářské práci sestavím finanční analýzu společnosti British Petroleum. Toto téma je zajímavé zejména kvůli ropné katastrofě v Mexickém zálivu, která se stala na jaře 2010 a kterou způsobila právě tato společnost. Ropná katastrofa zcela jistě tuto firmu ovlivní a cílem této bakalářské práce je tedy vyjádřit situaci British Petroleum pomocí finančních ukazatelů. Na konci této bakalářské práce bude zhodnocení mnou provedené analýzy této společnosti.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP