ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Hanuš Oldřich

Ke stažení

Hanuš Oldřich 

Autor
Hanuš Oldřich
Název
Technologie pro efektivní distribuci dat
Rok obhajoby
2011

Anotace

Bakalářská práce má za cíl vytvořit desktopovou aplikaci, která řeší problém neefektivity stávajících procesů přípravy školení v holdingu Unicorn, a.s. Aplikace je schopna pracovat s virtuální reprezentací cílových stanic umístěných ve školících místnostech a provádět nad nimi operace, které jsou potřebné pro přípravu školících kurzů. Díky této aplikaci je možné zautomatizovat řadu rutijních procesů, které byly až do nedávna zpracovávány ručně. Implementace této aplikace byla rozdělena do tří vrstev – prezentační, logické a datové. Třídy jednotlivých vrstev jsou zde podrobně rozebrány a nechybí ani ukázky zdrojových kódů. Pro vývoj byl využit objektově orientovany programovací jazyk C# a framework .NET 4. Grafická reprezentace aplikace je řešena pomocí technologie Windows Forms. Vývoj aplikace předcházela správa požadavků, která dopomohla nastavit optimální sadu případů užití. Tyto případy užití byly následně namapovány na jednotlivé požadavky, aby se předešlo opomenutí jakéhokoliv požadavku. V závěrečné části práce jsou popsány testy, které byly provedeny v produkčním prostředí za účelem porovnání efektivity dosavadního a nového řešení, při kterém byla využita autorem implementovaná aplikace Networker. Pro zjednodušení obsluhy aplikace byl vytvořen uživatelský návod, který je nahrán na přiloženém CD společně s aplikací Networker a jejími zdrojovými kódy. V praci jsou také probrány jednotlivé přenosové technologie, mezi které patří Broadcast, Anycast, Unicast a Multicast. Tyto technologie využívají určité typy protokolů, které jsou zde také popsány. Jedná se konkrétně o protokoly TCP/IP, UDP, PGM, BGP, IGMP.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP