ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Klika Petr

Ke stažení

Klika Petr 

Autor
Klika Petr
Název
Možnosti franchisingu v oblasti gatronomie na českém trhu
Rok obhajoby
2011

Anotace

Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti podnikání v oboru gastronomie na základě franchisové spolupráce. Autor se o toto téma zajímá z důvodu zájmu o jeho budoucí podnikatelskou činnost. Rád by čtenářům tuto zajímavou formu podnikání přiblížil a specifikoval.
Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodní části jsou popsány základní pojmy, hlavní rysy a historie franchisingu. Druhá kapitola poukazuje na franchising v České republice. Třetí kapitola se zaměřuje na oblast gastronomie na našem území. Závěrečná část je nejrozsáhlejší a analyzuje konkrétní zvolené koncepty - McDonald's, Burger King a Subway. Porovnávacími metodami dochází k vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých konceptů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP