ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Kocián Václav

Ke stažení

Kocián Václav 

Autor
Kocián Václav
Název
Automatizace vysoké školy Unicorn College nad platformou Unicorn ES
Rok obhajoby
2011

Anotace

Bakalářská práce Automatizace vysoké školy Unicorn College nad platformou Unicorn ES se zaměřuje na optimalizaci a automatizaci procesů vysoké školy Unicorn College. Cílem bylo provést procesní analýzu z globálního pohledu a následně se zaměřit na vybrané procesy a detailněji je popsat a navrhnout možnosti jejich optimalizace a automatizace. Podrobně byly popsány procesy přípravy zkouškového termínu po uzávěrce přihlašování studentů a proces přihlášení ke studiu na Unicorn College a navrženy možnosti jejich automatizaci i s propočtem návratnosti investice do vývoje skriptů.Proces přípravy zkouškového termínu je možné automatizovat po uzavření přihlašování studentů na zkoušku, kdy je nutné doplnit fotografie studentů a jejich průběžné hodnocení do zkouškového protokolu. Tato data jsou aktuálně doplňována ručně a při počtu 261 zkouškových termínů během jediného zkouškového období, s průměrnou účastní 8 studentů, činí finanční náklady na vyplnění 5977 Kč. Cena vývoje skriptu, který by tuto problematiku řešil, byla odhadnuta na 8800 Kč při nekomplikované implementaci. V případě problémů při vývoji může cena stoupnout až k hranici 13800 Kč. I při těchto nákladech může skript ušetřit, s ohledem na rizika při vývoji, 10108 – 18935 Kč během dvou let provozu.Analýzou procesu přijímacího řízení ke studiu na Unicorn College bylo zjištěno, že veškerá komunikace mezi uchazečem o studium a vysokou školou probíhá výhradně ručně, ani informace o přijetí přihlášky není automatizovaná. Proto byly zváženy možnosti automatizace zasílání zpráv uchazeči o průběhu přijímacího řízení. Automatizovaným zasíláním potvrzení přijetí přihlášky, pozvánek k přijímacímu řízení, rozhodnutí o přijetí a pozvánek k zápisu ke studiu emailem by bylo možné, při zachování zasílání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu doporučeným dopisem, během tří let ušetřit téměř od 16854 Kč při problémech při vývoji skriptu a konstantním počtu přihlášek až po 60863 Kč za předpokladu nekomplikovaného vývoje a nárůstu počtu přihlášek o 100 ks ročně. Automatizace tohoto procesu také eliminuje možnosti lidské chyby při manuální komunikaci s uchazečem.S přihlédnutím k možným rizikům, jsou oba procesy doporučeny k implementaci, neboť přinášejí ve dvou až tříletém horizontu významnou úsporu nákladů a automatizaci procesů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP