ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Kolesár Michal

Ke stažení

Kolesár Michal 

Autor
Kolesár Michal
Název
Adobe Flex 4
Rok obhajoby
2011

Anotace

Cílem této bakalářské práce je dostat do širšího povědomí technologii Adobe Flex, kterou je možné použít na vývoj tzv. bohatých internetových aplikací (RIA) nebo na vývoj frontendů informačních systémů. Tyto dvě oblasti jsou téměř totožné pouze s rozdílem v nahlížení na bezpečnost a síťovou infrastrukturu.
V práci si kladu za cíl popsat technologii Adobe Flex jako takovou, zmínit jaké jsou její výhody a nevýhody, její použití na příkladech. Dále si kladu za cíl popsat, jak technologii Adobe Flex propojit s dalšími frameworky, které mohou ulehčit vývojový proces a jak se napojit na obchodní logiku a datovou vrstvu. Vrstvu obchodní logiky v práci reprezentuje Spring framework a jazyk Java. Datovou vrstvu Hibernate a H2 databáze.
Výsledkem je popis samotného SDK, vývojového prostředí Flash Builder, dále seznámení se s jazykem ActionScript3.0 a MXML. V dalších kapitolách Vás seznámím s ovládacími prvky, kontainery a dalšími komponentami, které Adobe Flex nabízí. Popíši také způsoby práce s bindingy, jak pracovat v Adobe Flexu s moduly a jak aplikaci lokalizovat.
V další části práce se věnuji různým způsobům napojení na obchocní logiku zpřístupněnou pro Flexovou aplikaci pomocí BlazeDS, implementovanou s využitím Spring frameworku, přičemž podrobněji zpracovávám způsob připojení přes RPC. Pozastavuji se také u způsobu testování pomocí unit testů a automatizovaného funkčního testování aplikací a zmiňuji jak je na tom Adobe Flex, resp. Flash Player s bezpečností.
V závěru práce se věnuji srovnání s obdobnými technologiemi od jiných společností, konkrétně Siverligth od Microsoftu, Oracle JavaFX a HTML5 a popsané vlastnosti demostruji na konkrétním příkladu. Součástí práce je ukázka programu Autoškola, která nabízí seznam otázek a testů z autoškoly, uživatel má možnost si procházet otázky v módu výukovém, a také možnost zkusit spustit klasický test. Program obsahuje také část pro administraci aplikace, která je použita na tvorbu samotných otázek a testů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP