ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Kopřiva Jan

Ke stažení

Kopřiva Jan 

Autor
Kopřiva Jan
Název
Historie a vývoj malware
Rok obhajoby
2011

Anotace

Bakalářská práce se zabývá popisem historie a vývoje jednotlivých forem malwaru od prvních virů až po moderní zástupce škodlivého software a snaží se vysvětlit trendy v minulém vývoji a odhadnout trendy ve vývoji budoucím.
Práce popisuje rozdělení malware do skupin podle zaměření a účinků konkrétního kusu a historický význam jednotlivých skupin. Dále ukazuje na příkladech způsoby infekce a pronikání malware do systémů, jmenuje nejúspěšnější a nejzajímavější zástupce jednotlivých kategorií a vysvětluje důvody jejich úspěchu. Dále pak popisuje dopad vývoje malware na vývoj antivirových programů a dalších nástrojů vytvořených k boji s malware a likvidace jím způsobených škod.
Pomocí detailního rozboru programového kódu vybraných virů, červů a dalších druhů škodlivého software práce demonstruje účinné techniky užívané tvůrci malware v průběhu jeho historie a jejich změny a vývoj v závislosti na vývoji hardware, operačních systémech a jejich změnách a vývoji dalších kusů běžně instalovaného software a dalších technických faktorů. Práce se nicméně neomezuje pouze na popis a zhodnocení vlivu technických faktorů na evoluci malware, ale ukazuje též vliv a dopad změn politických a společenských, které přispěly znatelnou měrou k vytváření specializovanějších verzí již existujících škodlivých programů i tvorbě zcela nových kategorií těchto programů.
Neustálý vývoje malware nicméně pochopitelně působí zpětně na vývoj v moderní informační společnosti. V našich podmínkách jde většinou o dopady v podobě zohlednění existence a nebezpečí malware v podobě tvorby a úprav zákonů-na těch jsou v rámci práce tyto skutečnosti demonstrovány-v případě jiných států může jít o důsledky v podobě vytváření virů nebo jiného malware pro vojenské použití. Působení malware na společnost a jeho dopady jsou tedy v práci rovněž zmíněny i s odpovídajícími příklady.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP