ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Krajíček Aleš

Ke stažení

Krajíček Aleš 

Autor
Krajíček Aleš
Název
Vývoj ekonomiky v průběhu transformace
Rok obhajoby
2011

Anotace

Tato bakalářská práce je zaměřena na přechod z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Výchozí situace pro tento přechod je pro ČSR (ČSFR) spíše pozitivní, především pokud tuto situaci srovnáme například se státy, jako je Maďarsko nebo Polsko. Velice důležitou kapitolou je Transformační strategie na počátku samotné transformace, protože ani vláda, ani Centrální banka a ani ekonomové neměli s transformací žádné zkušenosti. Proto v tomto období docházelo k vůbec nejdůlžitějším rozhodnutím, jaké musela vláda v průběhu transformace udělat, a tato rozhodnutí dala naprostý základ celému průběhu transformace. Pro transformaci České ekonomiky byly důležité pojmy jako Cenová liberalizace či liberalizace zahraničního obchodu, které proběhly hned v první fázi transformace (1990-1993). V dalších fázích transformačního procesu probíhalo mnoho dalších rozhodnutí, které prováděla vláda, nebo Centrální banka. I tato rozhodnutí byla velmi důležitá. Snahou vlády bylo vytvořit široký soukromý sektor a dát tak prostor pro vznik zdravé konkurence, díky které by se trh řídil mnohem snáz, než za dob státních podniků, do kterých tekla spousta peněz bez jakéhokoli logického uvážení. Snahou centrální banky zase bylo udržet a následně cílovat inflaci v předem stanovených inflačních pásmech. V květnu 1997 došlo k významné měnové krizi, jejíž kořeny jsou v krizi v jihovýchodní Asii, která přispěla k nárůstu nedůvěry investorů ve všechny vznikající trhy. Důsledkem byl květnový útok na fixní kurz koruny, kdy domácí i zahraniční subjekty začaly v očekávání devalvace masivně prodávat koruny a nakupovat zahraniční měny. Centrální banka tak musela i přes veškeré snažení udržení fixního kurzu koruny zavést floating. Také se dostaneme k období po roce 2000, které sice už nebylo tak bohaté na transformační reformy či jiné krize, ale je to naopak důležité období před vstupem do EU.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP