ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Kubín Filip

Ke stažení

Kubín Filip 

Autor
Kubín Filip
Název
Baťa - podnikatel a manažer století
Rok obhajoby
2011

Anotace

Tomáš Baťa se stal nejprve průkopníkem českého byznysu. Později byl znám jako podnikatel v několika zemích světa. Svou filosofií a budováním si svého „státu ve státě“ v době, kdy se stal úspěšný podnikatel starostou města Zlín, zanechal v pomyslné kronice podnikatelů značný odkaz. Batismus byl založen na vlastnění všech potřebných surovin k výrobě, prostředků na výrobu a schopnost zajistit prodej. Proto vychovával ve svých zaměstnancích pocit, jako by byla firma jejich vlastní. Ke svým zaměstnancům zaujal zcela jiný postoj, než byl v jeho době znám v Českých zemích. Ze svých zahraničních cest si přinášel inspirace, inovace a nejnovější trendy v oblasti obuvnictví. Věděl, že spokojení zaměstnanci jsou těmi nejlepšími a nejvýkonnějšími. Proto Tomáš Baťa zavedl např. závodní jídelnu, bytové jednotky, parky a jiná sociální zázemí. Unikátní byl také podíl na zisku zaměstnanců. Tomáš Baťa dokázal čelit krizi vzniknuvší po první světové válce a zlevněním svých výrobků na polovinu odrovnal konkurenci, jež se sotva držela nad vodou a Tomáš Baťa jim byl pomyslným katem. Je nezbytné podotknout, že Baťův systém řízení společnosti tvoří základ většiny moderních směrů řízení. Ve světě je za nejrozšířenější moderní směr považován controlling. Controlling zahrnuje plánování krátkodobých i dlouhodobých cílů. Základ controllingu podle Tomáše Bati byl dále vyvinut a to konkrétně na operativní (krátkodobý) a strategický (dlouhodobý) controlling. Oba typy jsou ve vzájemné sounáležitosti a navazují na sebe. Výstupem bodem controllingu je detailně zpracovaný plán, který napomáhá a radí vedení společnosti. Úkolem controllingu bylo v Baťově koncernu, a tuto funkci má doposud, napomáhat v rozhodování nebo samostatné rozhodování na vlastní zodpovědnost. Tomáš Baťa byl samoukem a z ničeho vybudoval impérium, jehož zvuk se nese celým světem i po 79 letech po jeho smrti.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP