ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Majkowski Patrik

Ke stažení

Majkowski Patrik 

Autor
Majkowski Patrik
Název
Grafický actor systém pro výuku programování
Rok obhajoby
2011

Anotace

Cílem této práce je realizovat systém pro výuku programování a algoritmizace. Toto je zatím doménou především mnoha desktopových aplikací a jazyků. Právě proto bude tento systém zpracován s využitím moderních technologií: jazyk Ruby s nadstavbou Ruby on Rails, JavaScript s knihovnou jQuery a podobně. Takovéto aplikaci říkáme webová aplikace - uživatel má pouze webový prohlížeč a aplikace samotná běží na vzdáleném stroji - serveru. Tento přístup má kromě nesporných výhod i řadu nevýhod, cílem práce je s využitím JavaScriptu dosáhnout chování co nejblíže klasické desktopové aplikaci. Další částí práce je formální charakteristika systému - popisy jednotlivých use-case, class diagramy důležitých sekcí nebo ostatní zajímavé diagramy. Zároveň je také součástí kompletní uživatelská příručka. V té je popsáno veškeré API přístupné pro uživatele, pomocí kterého může testovat svoje algoritmy.