ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Mészáros Maroš

Ke stažení

Mészáros Maroš 

Autor
Mészáros Maroš
Název
Vývoj informačných systémov na zákazku v jazyku REALbasic
Rok obhajoby
2011

Anotace

Vývoj informačný systémov na zakázku obsahuje radu problémov s rýchlosťou a kvalitou implementácie, čo projekty často predražuje. V dôsledku toho si menšie podniky nemôžu dovoliť zaplatiť vývoj a sú nútený používať balíkové riešenia s nepostačujúcimi funkciami, alebo inak nevyhovujúcimi parametrami. Riešením hlavne pre malé podniky by sa mohol stať vývoj IS pomocou zrýchlených vývojových prostredí, ktoré vďaka komponentovému prístupu a zrozumiteľnej syntaxy umožňujú malým tímom alebo jednej osobe vyvinúť komplexné riešenie na mieru. Jedným z takýchto prostredí je aj REALstudio, používajúce kompilovaný jazyk REALbasic. Obsahuje väčšinu dôležitých nástrojov pre tvorbu desktopových aplikácií. Cenou za tieto možnosti je nevhodnosť pre použitie veľkými vývojovými tímami a limitovaná podpora pre tvorbu webových aplikácií.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP