ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Pavelek Marek

Ke stažení

Pavelek Marek 

Autor
Pavelek Marek
Název
Bezpečnost ASP.NET aplikací
Rok obhajoby
2011

Anotace

Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast bezpečnosti v prostředí ASP.NET. Cílem práce je analyzovat toto prostředí a popsat, jaké prostředky je možné pro zabezpečení aplikace implementované v ASP.NET využít. Významnou částí je popis způsobů ověřování pomocí operačního systému Windows, služby Passport a formulářů a s tím spojený popis autorizace neboli přidělování práv těmto ověřeným uživatelům a jejich přiřazování do rolí. V další části práce vysvětluje, jak zabezpečit komunikaci s aplikací tak, aby tuto komunikaci útočníci nemohli odposlouchávat ani nijak měnit. Dále jsou popsána nejčastější zranitelná místa webových aplikací představující určité hrozby a jim odpovídající řešení v prostředí ASP.NET. V poslední části je popsána implementace multiuživatelské aplikace uchovávající citlivá data uživatelů za využití určitých bezpečnostních prvků ASP.NET ve Visual Studio 2010. Aplikace využívá vestavěných komponent pro ukázku efektivnosti práce s webovými aplikacemi nad .NET frameworkem.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP