ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Růžička Antonín

Ke stažení

Růžička Antonín 

Autor
Růžička Antonín
Název
Sociální média jako nástroj pro firmy
Rok obhajoby
2011

Anotace

Cílem práce bylo vysvětlit a shrnout principy marketingu na sociálních sítích z pohledu marketingového specialisty. Práce měla za úkol stát se příručkou či návodem, který bude sloužit osobám, jenž dostali za úkol „udělat Facebook“. Hlavní část práce tedy tvoří marketing na Facebooku. První kapitola je věnována nutné teorii a základům, jež je nutné pro marketing na Facebooku znát. Jedná se například o charakteristiku a demografii českých uživatelů na Facebooku nebo srovnání s ostatními sociálními sítěmi. Dále jsem se pak kladl důraz na maximální propojení s praxí a prošel jednotlivé nástroje, které jsou efektivně použitelné na Facebooku (Facebook pages, Facebook Ads, soutěže). V práci jsou také obsaženy i tzv. best practices a tipy a triky. Ty vycházejí z mých poznatků, konferencí a zkušeností. Práci uzavírá popis marketingových nástrojů ze sociálních sítí Twitter a Foursquare, které jsou v České republice řádově méně rozšířené.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP