ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Soukup Jan

Ke stažení

Soukup Jan 

Autor
Soukup Jan
Název
Dluhopisový trh v USA – Inflačně vázané dluhopisy
Rok obhajoby
2011

Anotace

Práce popisuje dluhopisový trh USA se zaměřením na státní dluhopisy a bližším zaměřením na dluhopisy inflačně vázané – TIPS.
Nejprve práce obecně seznamuje čtenáře s dluhopisovým trhem USA, jednotlivými druhy vydávaných dluhopisů, jejich charakteristikou a typem výplaty státních dluhopisů. Poté ukazuje
princip primárního úpisu státních dluhopisů a jejich prodeje formou dražby a jejich další obchodování na sekundárním trhu, spolu s ukazateli, které slouží investorům při investování do dluhopisů.
V práci je zmiňován atypický inflačně vázaný pětiletý dluhopis, který byl v říjnu 2010 poprvé v historii dluhopisového trhu USA vydražen s negativním výnosem. Vzhledem k této skutečnosti
jsou porovnávány ukazatele právě pětiletých dluhopisů, a to jak běžných, tak inflačně vázaných.
Inflačně vázané dluhopisy mají význam pro investory v tom, že je chrání před prudkou
inflací. Omezují tak jedno investiční riziko, kterým je právě nečekaný růst inflace. Tento druh dluhopisů je vydáván vládou Spojených států amerických od ledna 1997 a k březnu 2011 evidujeme 33 těchto dluhopisů se splatností 5, 10, 20 a 30 let.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP