ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Bártl Lukáš

Ke stažení

Bártl Lukáš 

Autor
Bártl Lukáš
Název
Analýza rostoucího podílu Google Czech republic na trhu s internetovou reklamou
Rok obhajoby
2012

Anotace

Bakalářská práce "Analýza rostoucího podílu Google Czech republic na trhu s internetovou reklamou"  popisuje reklamu na internetu v kontextu českého trhu. Je rozdělena do tří logických částí. První část práce postihuje internet jako reklamní médium a popisuje formy internetové reklamy s ohledem na možný přínos pro tuzemskou firmu. Také detekuje nejvýznamnější inzerenty a provozovatele internetových médií v Čechách. Druhá část práce se zaměřuje na vyhledávače  Seznam.cz a Google.cz, charakterizuje jejich fungování na trhu a mapuje souboj  o post leadera ve vyhledávání. Ve třetí, praktické části, jsou pomocí dotazníku na zadavatele reklamy potvrzeny hypotézy o zvyšujícím se vlivu společnosti Google Czech republic a vzrůstajícím poměru rozpočtu firem na internetovou reklamu. Dále jsou analyzovány nejoblíbenější formy reklamy na internetu v kontextu velikosti firmy.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP