ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Bláha Martin

Ke stažení

Bláha Martin 

Autor
Bláha Martin
Název
Centrálně plánovaná ekonomika v Československu a koncepty její reformy
Rok obhajoby
2012

Anotace

Tato bakalářská práce je věnována centrálně plánované ekonomice v Československu a konceptům její reformy, respektive spíše pokusům o ně. Téma je to velmi obsáhlé, a proto bude práce zaměřena převážně na krizi v osmdesátých letech. Pro hodnocení vývoje v závěru existence socialistického Československa i celého socialistického bloku je nutné si uvědomit provázanost mnoha faktorů, které sehrály svou roli. Cílem práce bude analyzovat, z čeho se inspirovala s z čeho čerpala vládnoucí garnitura při řešení problémů a proč se tyto problémy nepodařilo vyřešit. Analýze budou podrobeny jednotlivé použité nástroje, kdy je třeba vzít do úvahy hledisko hospodářského a politického stavu země v té době. Součástí práce tedy bude i stručné uvedení do problematiky předchozích období a dřívějších pokusů o reformy v padesátých letech a následně pak v druhé polovině let šedesátých.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP