ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Chytrý Marek

Ke stažení

Chytrý Marek 

Autor
Chytrý Marek
Název
Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB
Rok obhajoby
2012

Anotace

Cílem této bakalářské práce je navrhnout nástroj na generování dat pro zátěžové testy. Aby však tato data byla správně navržena, je potřeba porozumět databázi, jak s daty pracuje a jak můžeme na základě správného návrhu datové struktury tuto činnost co nejvíce zefektivnit.
V teoretické části jsou nejprve popsány základní pojmy týkající se relačních databází a zátěžových testů. Poté jsou vysvětleny způsoby sběru dat z databáze a je ukázáno na příkladech, jak lze příkazy pro práci s daty optimalizovat. Dále navazují informace o způsobech, jak databáze volí co nejefektivnější přístup k datům za použití optimizeru a statistik databáze. Práce se nezaměřuje na konfiguraci databáze nebo hardwaru serveru, to by bylo už na téma jiné bakalářské práce.
V praktické části je pak popsán navržený nástroj pro generování dat, jeho části a princip generování testovacích dat. Zde je také základně popsán jazyk PL/SQL, ve kterém je nástroj naprogramován.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP