ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Glatsunová Anna

Ke stažení

Glatsunová Anna 

Autor
Glatsunová Anna
Název
Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza
Rok obhajoby
2012

Anotace

Důvodem výběru tématu „Burza cenných papírů Praha vs. Moskevská mezibankovní měnová burza“ pro moji bakalářskou práci je skutečnost, že z celého ekonomického oboru mě finanční trhy zajímají nejvíce. Tato práce se zabývá dvěma významnými kapitálovými trhy. Jedná se o českou (Burza cenných papírů Praha, a. s.) a ruskou burzu (Moskevská mezibankovní měnová burza). Záměrem je srovnání a zhodnocení jednotlivých trhů. Na základě srovnání určitých důležitých burzovních veličin práce ukazuje, v čem se jednotlivé trhy odlišují a co naopak tyto burzy úzce spojuje. Jednotlivé kapitoly se zabývají vývojem burzovnictví, obecnými ustanoveními, analýzou současného institucionálního a právního rámce českého a ruského kapitálového trhu. Dále se zaměřuje na srovnání obchodních parametrů a statistických dat zmíněných burzách (uspořádání trhů, používané obchodní systémy, typy obchodů a instrumentů, tvorbu burzovních indexů a další faktory s vlivem na konkurenceschopnost burz).
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP