ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Honzík Daniel

Ke stažení

Honzík Daniel 

Autor
Honzík Daniel
Název
Vývoj aplikací pro platformu iOS
Rok obhajoby
2012

Anotace

Cílem bakalářské práce je popis vývoje aplikace pro platformu iOS od úvodního návrhu aplikace až po nasazení na App Store a související marketingové činnosti. Součástí práce je seznámení se zařízeními využívající operační systém iOS.
První částí je seznámení s platformou iOS a rozdílností oproti desktopovým nebo webovým aplikacím. Následuje popis návrhu mobilních aplikací a představení velkého dopadu analytické a design části na následnou realizaci a úspěch celého projektu. Hlavní částí je obecné představení jazyku, technologií a přístupů použitých pro vývoj. Poté je vysvětlena problematika provozních certifikátů a nasazení výsledného produktu na odpovídající distribuční kanál. Kapitola obsahuje také marketingový pohled na způsob vývoje mezi ziskovou a PR aplikací. V poslední kapitole jsou demonstrovány představená témata a technologie popsané v této práci.
K práci nebudou přiloženy zdrojové kódy platformy, protože se jedná o obchodní tajemství společnosti eMan s.r.o. Zdrojové kódy budou k dispozici k nahlédnutí při obhajobě této závěrečné bakalářské práce.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP