ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Horsák David

Ke stažení

Horsák David 

Autor
Horsák David
Název
Porovnání řešení fulltextového vyhledávání v aplikacích vyvíjených ve webovém frameworku Ruby on Rails
Rok obhajoby
2012

Anotace

Cílem této práce je porovnat vybrané fulltextové vyhledávací nástroje, které je možné jednoduše integrovat do Ruby on Rails aplikací. Nejprve jsou fulltextové  nástroje představeny a poté je jejich použítí demonstrováno na zvoleném příkladu.
Čtenář je postupně seznamován s principy, konfgurací i prácí s těmito nástroji a jejich omezeními. V závěru je doporučen jeden fulltextový vyhledávací nástroj a tato volba je odůvodněna.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP