ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Jankovský Patrik

Ke stažení

Jankovský Patrik 

Autor
Jankovský Patrik
Název
Příprava a anonymizace datových souborů určených pro vývoj a testování
Rok obhajoby
2012

Anotace

Práce se bude nejprve zabývat teorií datové anonymizace, kde se nejprve pokusím vysvětlit datovou anonymizaci jako pojem a nastíním, kde se s ní můžeme setkat. Poté v celku detailně popíši a vysvětlím zákon o ochraně osobních údajů, který je platný v České republice. Dále se zaměřím na samotné techniky, které je možné zvolit při anonymizaci datových souborů. V závěru první části pak zvolím techniky, které budou použity v samotné aplikaci. Tato část má především informativní charakter, aby každý, kdo práci bude číst, věděl, proč je vůbec nutné anonymizovat datové soubory. V další části práce jde o popis situace přímo na problémové doméně jedné společnosti. Z této situace vyplývají určité možnosti, jak ji řešit a tak je potřeba definovat požadavky na aplikaci. Rozdělím jednotlivé požadavky, které popíši a navrhnu podle nich všechny potřebné use-case. Několik málo požadavků se týká i grafického rozhraní aplikace. V této části navrhnu velmi abstraktní podobu architektury aplikace a začnu se zabývat zásuvnými moduly, které jsou pro aplikaci velmi důležité. V implementační části práce se podíváme již na opravdovou architekturu aplikace a stručně popíši všechny důležité třídy aplikace. Větší pozornost je věnována XML šabloně a zásuvným modulům. Hned po implementační části následuje ukázka hotového řešení, kde ukážu, zda byly všechny požadavky na aplikaci opravdu splněny. Poslední částí je dokumentace, respektive návod k použití aplikace, kde popisuji jednotlivé funkčnosti práce s XML šablonou a zásuvnými moduly. Krok po kroku předvedu, jak se má aplikace správně používat a jak je nastavené její workflow. V závěru práce shrnuji všechny poznatky, které jsem získal během psaní této práce, ale hlavně během implementace samotné aplikace.