ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Kaiser Tomáš

Ke stažení

Kaiser Tomáš 

Autor
Kaiser Tomáš
Název
Analýza hospodářství Japonska
Rok obhajoby
2012

Anotace

Bakalářská práce na téma Analýza hospodářství Japonska popisuje ve své první části vývoj japonské ekonomiky od 2. poloviny 19. století. Především se pak zaměřuje na vývoj poválečného Japonska. Během poválečné obnovy po prohrané 2. světové válce docházelo k opravdu rychlému rozvoji japonského průmyslu. Japonsko se tak velmi rychle stalo jednou z největších a nejdůležitějších ekonomik na světě. Vývoj této země byl velice specifický a prakticky se nedá přirovnat k vývoji žádné jiné země.Ve druhé části práce je kladen důraz na strukturu japonského hrubého domácího produktu. Práce analyzuje, na které složce HDP růst japonské ekonomiky nejvíce závisí a jak se tato struktura měnila v čase.Ve své poslední části se práce zaměřuje na analýzu ekonomických a demografických problémů, kterými dnes japonská ekonomika trpí. Jako příklad můžeme uvést stále rostoucí státní dluh nebo dlouhotrvající období deflace. V současné době je tedy hlavní otázkou, jak se se všemi svými problémy japonská ekonomika dokáže vypořádat.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP