ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Kellerstein Lukáš

Ke stažení

Kellerstein Lukáš 

Autor
Kellerstein Lukáš
Název
Investování a spekulace na finančním trhu
Rok obhajoby
2012

Anotace

V bakalářské práci byly popsány, implementovány, aplikovány a porovnány tři investiční strategie. Při popisu byla stanovena pravidla investičních strategií a identifikovány potřeby pro implementaci. Ta probíhala v jazyce C# za pomocí .NET Frameworku 4.0 a statistického softwaru Wolfram Mathematica 8.0, ve kterém byly provedeny potřebné výpočty. Tržní data byla získána pomocí software společnosti IQFeed. Aplikace strategií na trhy byla uskutečněna pomocí Out-of-sample testovaní, díky kterému bylo možno odstranit přefitované strategie. Na závěr bylo vydáno doporučení pro kombinace trh-strategie k reálnému obchodování.