ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Litvinov Alexander

Ke stažení

Litvinov Alexander

Autor
Litvinov Alexander
Název
Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company
Rok obhajoby
2012

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou oddělení lidských zdrojů ve společnosti a jeho zařazením do celkové firemní strategie. Nejdříve jsou představeny a vysvětleny teoretické poznatky ohledně práce s lidskými zdroji. Tato část obsahuje historický vývoj řízení lidských zdrojů, firemní kultury, motivace a také principy strategického managementu.Druhá část práce obsahuje analýzu vybrané společnosti – Tesco stores ČR. Společnost je nejdříve představena a pak analyzována s hlavním zaměřením na zaměstnance společnosti a oddělení lidských zdrojů. K získání potřebných informací je použita převážně kvalitativní analýza a z daných dat jsou následně vyvozeny závěry. Celkový cíl práce je zobrazit jak si Tesco stojí jako zaměstnavatel.