ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Mazák Petr

Ke stažení

Mazák Petr 

Autor
Mazák Petr
Název
Obchodní jednání a jednání se zahraničními partnery
Rok obhajoby
2012

Anotace

Práce obsahuje shrnutí základních teoretických poznatků o obchodním jednání, o jeho strategiích, možných přístupech, o souvisejících etických otázkách a problémech. Věnuje se několika významným faktorům, které ovlivňují průběh i závěr jednání a popisuje rozdíly mezi běžnými a úspěšnými vyjednavači způsobem, který by měl poskytnout návod ke zvýšení vlastní efektivity případného nezkušeného čtenáře v daném směru. Dále obsahuje základní úvod do jednání se zahraničními partnery, zejména s partnery z výrazně odlišných kulturních prostředí.
Tyto teoretické poznatky jsou pak v praktické části práce konfrontovány s názory a zejména zkušenostmi deseti mnohaletých profesionálů v oboru s cílem ověřit, do jaké míry koresponduje teorie s praxí. Poslední kapitoly práce pak poskytují shrnutí zkušeností těchto respondentů s obchodováním a jednáním s partnery z několika vybraných částí světa.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP