ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Palata Josef

Ke stažení

Palata Josef 

Autor
Palata Josef
Název
Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků
Rok obhajoby
2012

Anotace

Od roku 1989 prošla naše společnost a její ekonomika zásadní transformací. Za dvacet let jsme vybudovali moderní tržní ekonomiku a naše životní úroveň dosáhla evropského průměru. Tato transformace nicméně není ukončena. Jako malá a velmi otevřená ekonomika potřebujeme podniky, které budou rozvíjet vyspělé technologie, vyrábět inovativní produkty, poskytovat vysoce sofistikované služby a tím vytvářet vysokou přidanou hodnotu. Jen tak můžeme obstát v sílící mezinárodní konkurenci.  Česká republika disponuje množstvím kvalitních odborníků a vysoce kvalifikované pracovní síly. Je nezbytné vytvářet takové podmínky, aby tyto subjekty mohly naplno využít svůj potenciál a zařadit tak náš stát opět do skupiny nejvyspělejších zemí světa. Budování technologických a inovativních podniků vyžaduje vhodné formy financování. Ambicí této práce je poskytnout základní přehled o dostupných formách financování zakládání a rozvoje podniků a poskytnout základní orientaci v této oblasti s důrazem na venture kapitál a státní podporu, zejména začínajícím podnikatelům v České republice.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP