ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Piecková Lucie

Ke stažení

Piecková Lucie 

Autor
Piecková Lucie
Název
Možnosti cílování inflace v USA ve světle bankovní krize z roku 2007
Rok obhajoby
2012

Anotace

Americká hypoteční krize z let 2007-09 a její následky bývají vnímány jako jeden z největších finančních problémů americké ekonomiky od Velké deprese v 30. letech. Rozhodnutí Americké centrální banky, která učinila v rámci své měnové politiky, sehrála v tomto období významnou roli a byla diskutována mnoha odborníky. Společným prvkem většiny kritik Centrální banky se stala nutnost vyšší transparentnosti měnové politiky a řada ekonomů doporučovala přijetí režimu cílování inflace.
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, zda by bylo v souvislosti se současnou recesí vhodné v USA zavést tento režim měnové politiky.
Abychom mohli posoudit rozhodnutí, která byla přijata Centrální bankou, je potřeba nejdříve pochopit, jak se vyvíjela role Federálního rezervního systému v americkém bankovnictví. První část této práce tedy seznamuje čtenáře s tím, jak Americká centrální banka prosazovala svoji politiku a plnila svoje povinnosti od chvíle svého založení. Zaměřuje se především na změny v prioritách měnové politiky a vývoj nástrojů užívaných k dosažení vytyčených cílů.
Druhá část práce navazuje s rešerší významných témat, která se pravidelně objevovala v debatách ekonomů v souvislosti s kritikou měnové politiky Centrální banky během vzniku spekulační bubliny na akciovém trhu a hypoteční krize. Hlavními diskutovanými body byly politika nízkých úrokových sazeb, zavedení mimořádných úvěrových programů a především transparentnost měnové politiky.
Ze zkušeností států cílujících inflaci uvedených ve třetí části vyplývá, že právě transparentnost nejvíce ovlivňuje efektivitu měnové politiky a cenovou stabilitu v ekonomice. Americká centrální banka neustále vylepšuje svoji komunikaci s veřejností a přijetím inflačního cíle v lednu 2012 učinila další krok ke zvýšení transparentnosti své měnové politiky. Ta je srovnatelná se státy cílujícími inflaci. Federální rezervní systém tak využívá hlavních výhod cílování inflace  i přesto, že se oficiálně k tomuto režimu nepřihlásil. Můj závěr tedy zní, že stanovení inflačního cíle je pro Centrální banku logickým a vhodným krokem pro ovlivnění pozitivních očekávání v ekonomice.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP