ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Balák Martin

Ke stažení

Balák Martin 

Autor
Balák Martin
Název
Efektivní proces instalace pracovních stanic
Rok obhajoby
2013

Anotace

​Bakalářská práce má za cíl navrhnout nový proces efektivního naszení pracovních stanic v učebnách Unicorn College s. r. o. V současné době probíhá proces tak, že jednou za půl roku se vytvoří vzorový image počítače, a ten je potom pomocí aplikace Symantec Ghost postupně nahráván na pracovní stanice. Vzhledem k časové náročnosti na každé jedno přehrání disku, a vzhledem k počtu pracovních stanic, je tento proces velice neefektivní. Navržením nového procesu, a zapojením dostupných technologií by se dala velmi významná část tohoto procesu automatizovat. Pro vybrání vhodného produktu budou otestovány vhodné produkty dostupné na trhu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP