ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Bartošová Kateřina

Ke stažení

Bartošová Kateřina 

Autor
Bartošová Kateřina
Název
Finanční analýza a komparace hospodaření Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace a ZOO Dvůr Králové a.s.
Rok obhajoby
2013

Anotace

Bakalářská práce srovnává hospodaření dvou zoologických zahrad v České republice. Pro komparaci byly použity metody finanční analýzy, konkrétně horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza rozdílových ukazatelů a dále analýza poměrových ukazatelů. Práce věnuje pozornost i analýze neekonomických ukazatelů jednotlivých zoologických zahrad, jako např. nastavení a možnostem služeb pro návštěvníky, vzdělávacím programům, personální politice a zapojení do mezinárodních sítí.