ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Jech Jakub

Ke stažení

Jech Jakub 

Autor
Jech Jakub
Název
Multikriteriální zhodnocení displejů
Rok obhajoby
2013

Anotace


Práce se zaměřuje na multikriteriální hodnocení displejů. V úvodu se popisuje historii, současnost a budoucí vývoj technologií, které se používají pro výrobu displejů. Na jednotlivé technologie je nahlíženo z různých úhlů, které kromě principu zohledňují ekologickou i ekonomickou stránku. Cílem práce je srovnání jednotlivých technologií a zhodnocení jejich ekonomické efektivity. Dalším cílem práce je porovnání technologií z pohledu životního prostředí a legislativy EU.
 
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP