ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Kaleda Vratislav

Ke stažení

Kalenda Vratislav 

Autor
Kalenda Vratislav
Název
Analýza, design a implementace aplikace selftestů pro iOS
Rok obhajoby
2013

Anotace

Student v BP provede analýzu, design a implementaci selftestovací aplikace pro studenty školy. Student by měl popsat proces tvorby aplikace od analýzy, návrhu, vývoje, testování, nasazení až po distribuci. Při psaní BP by měl poukázat na specifika vývoje mobilních aplikací pro platformu iOS. Cílem práce je tedy vyvinout testovací aplikaci pro studenty školy pro platformu iOS a celý proces vývoje popsat v BP.