ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Klapač Milan

Ke stažení

Klapač Milan 

Autor
Klapač Milan
Název
Selftest systém v ASP.NET
Rok obhajoby
2013

Anotace

Tato práce se zabývá návrhem a vývojem testovacího systému pro výukové a školící účely poskytující automatickou zpětnou vazbu uživatelům. Systém je realizován pomocí technologie ASP.NET. Je zde ukázáno jedno z možných řešení takovéto webové aplikace a možnosti jejího použití a dalšího rozšiřování. Kromě samotného návrhu a vývoje se práce zabývá popisem a analýzou změn, které přineslo HTML5, a možnostmi a výhodami jejich využití v kombinaci s ASP.NET.
První část je věnována právě HTML5 a jeho použití v ASP.NET. Druhá část se pak zabývá návrhem a popisem aplikace. Na konci druhé části se nachází popis ovládání aplikace.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP