ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Konvička Ondřej

Ke stažení

Konvička Ondřej 

Autor
Konvička Ondřej
Název
Principy pokročilého plánování výroby
Rok obhajoby
2013

Anotace

Tato bakalářská práce je zaměřena na principy pokročilého plánování výroby ve výrobních podnicích. Práce představuje problémy, na jejichž řešení jsou systémy pokročilého plánování výroby zaměřeny, pozornost je věnována i způsobu, jakým typický podnik s těmito systémy pracuje. Práce charakterizuje jednotlivé koncepty plánování a omezení, se kterými pracují, stejně jako požadavky na dodavatele plánovacího systému i na podnik, který ho chce využívat. Práce zahrnuje i přehledný seznam příkladů výsledků dosahovaných využíváním plánovacích systémů této kategorie. Závěr práce je pak věnován přehledu místních dodavatelů APS systémů a komplexnímu příkladu, který na smyšleném podniku demonstruje práci s plánem výroby ve všech jeho fázích vývoje.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP