ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Košnar Jan

Ke stažení

Košnar Jan 

Autor
Košnar Jan
Název
Daň z přidané hodnoty a Reverse Charge
Rok obhajoby
2013

Anotace

V bakalářské práci bych chtěl poukázat na důležitost DPH pro stát jako takový a problémy s jejím výběrem. Optimalizace výběru daně z přidané hodnoty a její správná evidence ze strany státu. Aplikovat metodu Reverse Charge plošně, ne pouze na určité komodity a služby. Pokusit se prokázat, že tato metoda by mohla státu získat nemalé množství peněz, o které přichází např. kvůli daňovým únikům.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP