ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Kouřil Michal

Ke stažení

Kouřil Michal 

Autor
Kouřil Michal
Název
Podnikatelský plán - Pub crawl ve Vídni
Rok obhajoby
2013

Anotace

Cílem bakalářské práce je obeznámit s podnikatelským záměrem a vykonstruovat kompletní podnikatelský plán jako “základní stavební kámen” jakéhokoliv podnikání. S tím jsou spjaté náležitosti založení firmy, počáteční rozvaha a v neposlední řadě také Porterova analýza. V druhé části se budu věnovat převážně distribučním kanálům. K tomu se váže analýza zákazníků (jak je získat a oslovit). Dále také vypracovat situační analýzu, ve které nastíním vhodný výběr strategií k naplnění stanovených cílů firmy. Zhodnocení všech možných faktorů a nesmí chybět analýza trhu. Zaměření se na marketingové výzkumy, které jsou důležitým faktorem při “usazování” určitého výrobku na trh. Informace ohledně trhu budou získány na základě vizity místa, kde podnik bude založen.

V zásadě bych chtěl dosáhnout podnikatelského plánu a založení imaginárního podniku, který by měl být maximálně schopný konkurence a díky propracovaným marketingovým strategiím a dalším výzkumům přesně určit (vymezit) typy zákazníků, kteří se budou poptávat po našich službách.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP