ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Kouřilová Eva

Ke stažení

Kouřilová Eva 

Autor
Kouřilová Eva
Název
Dluhopisový trh v USA - Build America Bonds
Rok obhajoby
2013

Anotace

Cílem práce je seznámení s dluhopisy na americkém trhu - jejich charakteristika, vývoj, význam, odlišnosti od trhu evropského. Druhá část práce se zaměřuje na program Build America Bonds, který byl součástí American Recovery and Reinvestment Act jako finanční nástroj státu a samosprávy v reakci na krizi - jeho výhody nevýhody, úvaha nad přínosem a hodnocení celého programu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP