ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Kybkalo Anatoliy

Ke stažení

Kybkalo Anatoliy 

Autor
Kybkalo Anatoliy
Název
Datové modelování
Rok obhajoby
2013

Anotace

Datové modelování je oborem, který se zabývá návrhem struktury a organizace dat. Je to proces, při kterém převádíme reálné objekty na objekty datové, s cílem zachytit v datovém modelu realitu, o které si chceme uchovávat informace. Návrh správné databáze není vždy jednoduchý úkol a mnoho databázových architektů se potýká s problémy již v počátcích projektu, kdy je potřeba identifikovat základní entity, které budou obsazeny v databázi. Při návrhu databáze není pouze jedno správné řešení, ale je jich hned několik. Tato bakalářská práce se zabývá datovým modelováním a popisuje postupy a praktiky, pomocí kterých se dá dosáhnout nejvhodnější možnosti realizace databáze. V první části bakalářské práce je popsán a vysvětlen konceptuální a E-R diagram, který se používá v počátcích modelování. Dále je popsán UML jazyk a design patterny v datových modelech. Následně jsou podrobně rozebrány databázové modely (síťový, hierarchický, objektový a relační). Také jsou představeny nástroje, které mohou být využity pro datové modelování např. Enterprice architect, Microsoft Visio a další. V druhé části bakalářské práce je příklad z reálného života, kde klientská firma chce vytvořit na míru ušitý software a je potřeba navrhnout databázi, která bude sloužit jako úložiště informací pro tento program. Pro tuto business problematiku je zpracován návrh pro všechny zmiňované databázové modely.