ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Lorencová Denisa

Ke stažení

Lorencová Denisa

Autor
Lorencová Denisa
Název
Moderní webové aplikace a otevřený web
Rok obhajoby
2013

Anotace

Práce si klade za cíl zmapovat a popsat současný stav a budoucnost nových webových standardů, které přináší HTML5, a jejich možnosti praktického využití pro psaní moderních webových aplikací. HTML5 přináší novou éru otevřeného webu, ovšem jeho možnosti praktického použití naráží na úskalí problematiky různých webových prohlížečů a prozatimní nedostatečné implementace těchto nových webových standardů. Obsahem práce bude tedy rozebrání novinek a popis jejich implementace pro zajištění funkčnosti v majoritních prohlížečích a zároveň srovnání míry implementace, které zatím prohlížeče dosáhly, nebo v blízké budoucnosti dosáhnout plánují. Práce bude psaná v anglickém jazyce.