ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Macík Martin

Ke stažení

Macík Martin 

Autor
Macík Martin
Název
Ekonomika Velké Británie v průběhu let 2007-09
Rok obhajoby
2013

Anotace

Současná ekonomika většiny států se potýká s následky globální recese, která byla spuštěna bankovní krizí ve Spojených státech amerických v roce 2007. V souvislosti s koncem expanzivní části cyklu na trhu s nemovitostmi došlo k panickému chování investorů prakticky po celém světě, který se s následky v bankovním sektoru potýká v mnoha zemích dodnes.Tato práce by měla seznámit čtenáře s tím, jak na uvedené události reagovaly britské úřady a orgány veřejné správy. Pokusíme se poodhalit příčiny vzniku a rozšíření se bankovní krize ve Velké Británii. Zaměříme se detailně na rozhodnutí, které byly učiněny v dané době v rámci měnové politiky, a tyto zhodnotíme. Zároveň se pokusíme nastínit možný budoucí vývoj britské ekonomiky Velké Británie, zejména v kontextu problémů, které zažívá ekonomiky Řecka a dalších středomořských států.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP